BEJA TI LEMBUR


DI KAMPUNG LEGOKBIUK MAH TOS TEU BIREUK DEUI,
PA BURKON AHLI PENGOBATAN AWET MUDA.
(tong waka nyiptakeun nu macem-macem, ah)
SAHA BAE, BOH AKI-AKI BOH NINI-NINI UPAMI HOYONG AYA WAOSAN DEUI SOK NUHUNGKEUN UBARNA KA PA BURKON.
KEKEMU NGANGGE CAI KENGING NGAJAMPEAN PA BURKON MAH,PASTI WAOS NU TOS OMPONG OGE LAMI-LAMI JARANTEN DEUI.

WAKTOS USUM HALODO PANJANG PERTENGAHAN TAUN 1993, KAMPUNG LEGOKBIUK GERSANG PISAN.
TANEUH BAREULAH, SUMUR SARENG WALUNGAN SARAAT.

DINA HIJI WAKTOS, NUJU BI ODAH BEBERESIH DI KAMER PA BURKON, ANJEUNNA MENDAK CAI DINA KENDI KENGING NGAJAMPEAN TEA.
PIKIRNA: "LUMAYAN YEUH, GEUS SAMINGGU NGISANG TEH NGAN TAYAMUM BAE KU DAUN NANGKA, MEUNI ARATEUL."
CAI TEH KU ANJEUNNA LANGSUNG DIANGGE OMBEH.

AWAL TAUN 1994, AYA BERITA DI TIPI, MALIHAN AYA GAMBARNA OGE, JIGA GAMBAR JENGLOT, JABRIG SARENG RANGGETENG.
SIHORENG TEH GAMBAR GAGADUHAN BI ODAH.

No comments:

Mohon komentari dengan sopan

//